Senin, 15 November 2010

Hafni Abu Hanifah, Kifli, Balai Pustaka, 1950, 110 halaman

Harga : Rp. 40.000,-