Rabu, 23 November 2011

Harian Angkatan Bersendjata, terbit Hari Rabu, 23 Februari 1966, No. 323 Tahun ke.I


Berita Utama mengenai Komando Ganyang Malaysia
Editorial mengenai pembentukan Barisan Sukarno
TERJUAL